Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 17.09.2019; 18.12.2019; 23.01.2020;
18.05.2020

*dni konsultacji z rodzicami: 29.10.2019; 26.11.2019; 25.02.2020;
31.03.2020; 28.04.2020

23.01.2020 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
28.04.2020 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)