Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 07.09.2021; 21.12.2021; 25.01.2021; 06.05.2022; 21.06.2022 -zebranie ogólne

*dni konsultacji z rodzicami: 26.10.2021; 30.11.2021; 22.02.2022; 29.03.2022; 26.04.2022

14.12.2021 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
26.04.2022 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)

TELEFONY ZAUFANIA

LISTA TELEFONÓW ZAUFANIA, POD KTÓRYMI MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE:

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

– Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 22 22

– Bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia: 800 120 002

– Telefon zaufania dla osób starszych: 22 635 09 54

– Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich – Nagle Sami: 800 108 108

– Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

Bezpieczeństwo cyfrowe