Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 08.09.2020; 10.12.2020; 13.05.2021

*dni konsultacji z rodzicami: 27.10.2020; 24.11.2020; 23.02.2021;
30.03.2021; 27.04.2021

10.12.2020 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
27.04.2021 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)