Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 13.09.2022, 20.12.2022, 16.05.2023, 20.06.2023 -zebranie ogólne

06.09.2022 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
25.04.2023 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)

TELEFONY ZAUFANIA

LISTA TELEFONÓW ZAUFANIA, POD KTÓRYMI MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE:

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

– Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 22 22

– Bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia: 800 120 002

– Telefon zaufania dla osób starszych: 22 635 09 54

– Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich – Nagle Sami: 800 108 108

– Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

 

Bezpieczeństwo cyfrowe

Nowe technologie w domu. Poradnik dla rodziców