Zdalne nauczanie to wyzwanie

Nauka zdalna praktycznie

Na zajęciach z biologii uczniowie klasy 5A i 5B w maju przeprowadzili doświadczenie –  mieli za zadanie wyhodować fasolę. Do tego celu każdy uczeń przygotował słoik  z wodą, na który położona została gaza i ułożone na nie ziarna fasoli. Aby gaza nie zsunęła się została przywiązana do słoika. Na gazie leżało po kilka ziaren fasoli.

Celem tej pracy było poznanie: czynników potrzebnych do kiełkowania i wzrostu rośliny oraz etapów dojrzewania rośliny. Dzieci prowadziły hodowle przez około 2 tygodnie według zaprezentowanej im instrukcji. Aby dokumentować pracę założyły Dziennik obserwacji hodowli fasoli, gdzie wpisywały do tabeli codzienne spostrzeżenia , opisywały zmiany w wyglądzie nasion, a potem rozwijającej się rośliny, robiły rysunki, notowały uwagi. Cele pracy zostały osiągnięte. Uczniowie prowadzili proces badawczy. Potrafią założyć hodowlę roślin, znają czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin, zaobserwowane w życiu codziennym ( woda, światło, temperatura). Porównywali wyniki obserwacji i wyciągali wnioski. Wszyscy wywiązali się znakomicie. Praca ta sprawiła dzieciom wiele radości.
 Autor: Grażyna Puciato