Samorząd

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Nina Wiktorowska
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego : Aleksandra Koszela
Zastępca: Monika Słaba
Skarbnik: Maria Dziopak
Dodatkowo w sekcji porządkowej działają: Wiktoria Sadowska, Wiktoria Molus, Oliwka Gajda

Nasze motto:

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości”.
(Janusz Korczak)

Witajcie Kochani!!!
Przed nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020 🙂

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzymy samych słonecznych dni, wybitnie mądrych uczniów oraz pogody ducha.
Natomiast Wam, drodzy Uczniowie, życzymy aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także by niosły ze sobą wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań, uzdolnień i pasji.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zaszczepiać wśród naszych koleżanek i kolegów fakt, że POMAGANIE JEST SUPER!!!

Nasze działania:

– Akcja charytatywna na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Jest to akcja trwająca od września 2019 roku do czerwca 2020 roku i polega na sprzedaży, wśród uczniów i nauczycieli, kalendarzyków.

– Akcja „Zbiórka zniczy”. Akcja polega na zbieraniu wśród uczniów zniczy i stroików. Następnie jedna z klas sprząta opuszczony niemiecki cmentarz i zapala znicze (przed Dniem Wszystkich Świętych).

– Akcja „Góra Grosza”. Działanie to polega na zbieraniu wśród uczniów i nauczycieli monet „groszówek”. Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uczniowie bardzo chętnie wspierali tą akcję, namawiali również swoich rodziców do wsparcia tak zaszczytnego celu i przekazania grosików, które zalegają w ich portfelach. Pieniądze zostaną zliczone podczas ferii.

– Akcja „Odkręcamy – pomagamy” – cały rok szkolny zbieramy plastikowe nakrętki;

– Uroczyste Pasowanie Uczniów Klasy Pierwszej – pomoc wychowawcy w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości.

– Dzień Przedszkolaka – przygotowanie gier i zabaw dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek.

– Dzień Nauczyciela – pomoc przy organizacji apelu. Wykonanie kartek oraz zakup kwiatów i wręczenie ich wszystkim pracownikom szkoły – także emerytom.

– Tradycje i obrzędy andrzejkowe – przygotowanie „Jaskini wróżb andrzejkowych dla klas I –III

Przeprowadzone w/w akcje, działania i przedsięwzięcia pomogły nam zdobyć nowe doświadczenia, poznać lepiej innych uczniów, wesprzeć szczytny cel, nauczyciele mogli dać uczniom godny wzór do naśladowania, mogliśmy przekazać różne wartości, na przykład, co to znaczy być szczerym i otwartym na cudze nieszczęście. Nasze akcje dają uczniom możliwość otwarcia się na drugiego człowieka, podjęcia wspólnego dzieła, do którego każdy mógł się przyłączyć i aktywnie je wspierać.

Nasze akcje pozwoliły nam osiągnąć kilka efektów:

►Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz lub niepotrzebną nakrętkę, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej; podczas tworzenia planu pracy SU i jego realizacji kształtujemy w uczniach odpowiedzialność za podjęte zobowiązania oraz odpowiedzialność za wyrażane słowo; uczniowie nabywają umiejętność komunikowania się; wdrażamy ich do systematyczności; kształtujemy w nich przedsiębiorczość; uczniowie nabywają umiejętność dobrego organizatora (np. podczas imprez).
►Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci; kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
►Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w nasze małe – lokalne oraz duże ogólnokrajowe inicjatywy na rzecz potrzebujących dzieci.