Samorząd

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Nina Wiktorowska
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego : Aleksandra Koszela
Zastępca: Wiktoria Lato
Skarbnik: Maria Dziopak
Sekcja kulturalno-oświatowa: Milena Szatkowska, Monika Słaba, Wiktoria Molus, Oliwia Gajda, Michał Puk

Nasze motto:

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości”.
(Janusz Korczak)

Witajcie Kochani!!!
Przed nami Nowy Rok Szkolny 2020/2021 🙂

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzymy samych słonecznych dni, wybitnie mądrych uczniów oraz pogody ducha.
Natomiast Wam, drodzy Uczniowie, życzymy aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także by niosły ze sobą wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań, uzdolnień i pasji.