Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do przedszkoli i klas I-szych szkół podstawowych w Gminie Męcinka na rok szkolny 2022/2023