Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do przedszkoli i klas I-szych szkół podstawowych w Gminie Męcinka na rok szkolny 2021/2022

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu w Piotrowicach

Harmonogram rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach