Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców:
– przewodniczący – Agnieszka Wilczyńska-Wybraniec
– z-ca przewodniczącego – Urszula Mac
– sekretarz – Magdalena Nawara
– skarbnik – Aneta Krzywik
– członek – Ewelina Malina

Komisja Rewizyjna:
– przewodniczący – Kamil Pawlikowski

– Zastępca – Beata Ogrodniczak

– Członek – Agnieszka Borsukiewicz

Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 17.09.2019; 18.12.2019; 23.01.2020; 18.05.2020

*dni konsultacji z rodzicami: 29.10.2019; 26.11.2019; 25.02.2020; 31.03.2020; 28.04.2020

23.01.2020 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
28.04.2020 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)