Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

Skład Prezydium Rady Rodziców:
– przewodniczący – Aleksandra Fornalska
– z-ca przewodniczącego – Monika Malinowska
– sekretarz – Anna Turek
– skarbnik – Ewelina Malina
– członek – Anna Drozd

Komisja Rewizyjna:
– przewodniczący – Izabela Kerger

– Zastępca – Justyna Tatol

– Członek – Renata Pisulska

Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 07.09.2021; 21.12.2021; 25.01.2022; 13.05.2022; 21.06.2022

*dni konsultacji z rodzicami: 26.10.2021; 30.11.2021; 22.02.2022; 29.03.2022; 26.04.2022

14.12.2021 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
26.04.2022 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)