Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Skład Prezydium Rady Rodziców:
– przewodniczący – Aleksandra Fornalska
– z-ca przewodniczącego – Beata Ogrodniczak
– sekretarz – Malwina Podchorodecka
– skarbnik – Robert Lulek
– członek – Katarzyna Brylikowska

Komisja Rewizyjna:
– przewodniczący – Elżbieta Wybraniec

– Zastępca – Agnieszka Borsukiewicz

– Członek – Anna Drozd

Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 08.09.2020; 10.12.2020; 13.05.2021

*dni konsultacji z rodzicami: 27.10.2020; 24.11.2020; 23.02.2021; 30.03.2021; 27.04.2021

10.12.2020 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
24.04.2021 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)