Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Skład Prezydium Rady Rodziców:
– przewodniczący – Aleksandra Fornalska
– z-ca przewodniczącego – Marta Magryś
– sekretarz – Anna Drozd
– skarbnik – Daniel Pańczak
– członek – Robert Lulek

Komisja Rewizyjna:
– przewodniczący – Elżbieta Kasprzycka

– Zastępca – Marzena Mironiuk

– Członek – Aneta Gochniak

Zebrania

*wywiadówki klasowe w szkole: 13.09.2022, 20.12.2022, 31.01.2023, 16.05.2023, 20.06.2023 – zebranie ogólne

06.09.2022 , 31.01.2023 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
25.04.2023 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)