Projekt „Umiem Pływać” 2022 zakończony

Uczniowie z klasy 3 i uczniowie z klasy 1 (3 osoby) zakończyli zajęcia na basenie, korzystając z 10 bezpłatnych lekcji nauki pływania, które odbywały się dzięki pozyskanej przez Gminę Męcinka dotacji z rządowego programu ” Umiem pływać”. Dzieci doskonaliły swoje umiejętności na jaworskiej Krytej Pływalni „Słowianka”, uczyły się technik pływania oraz rozwijały i podnosiły sprawność fizyczną.

Bardzo dziękujemy Gminie Męcinka za umożliwienie uczniom naszej szkoły korzystania z nauki pływania na basenie.