Podsumowanie Gminnego Konkursu “Kartka Wielkanocna”

Dnia 12 maja odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Piotrowicach uroczyste podsumowanie gminnego konkursu “Kartka Wielkanocna”.
Pani Dyrektor, Jolanta Cisoń, wręczyła laureatom dyplomy oraz nagrody.
Wszystkie pozostałe dzieci biorące udział w konkursie zostały wyróżnione i również otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
 
Dziękujemy Pani Dyrektor, Jolancie Cisoń, za ufundowanie nagród w konkursie, dzieciom za piękne prace, a rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu.
 
Autor tekstu: Marta Magryś