Nauka zdalna od 20.12.2021 do 9.01.2022

Rodzice uczniów z klas I-III 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. rodzice uczniów uczęszczających do klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora szkoły o zapewnienie dla nich opieki świetlicowej w szkole.

Wniosek z uzasadnieniem można złożyć do sekretariatu drogą elektroniczną na adres sekretariat@zsppiotrowice.mecinka.pl lub osobiście.