KONSULTACJE NA TERENIE SZKOŁY

Od 1 czerwca 2020 UCZNIOWIE KLAS I-VIII

UCZNIU:

PRZYCHODŹ DO SZKOŁY ZDROWY

PRZYJDŹ PUNKTUALNIE

PRZED WEJŚCIEM OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKUJ RĘCE

TWÓJ PODRĘCZNIK, TWOJE PRZYBORY

IDŹ DO WYZNACZONEJ SALI

ZAŁÓŻ MASECZKĘ LUB PRZYŁBICĘ

2 METRY – DYSTANS SPOŁECZNY

BRAK ZGODY – NIE MA ZAJĘĆ

Uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji (wyjaśnienie problemów, poprawa oceny itp.) zobowiązani są do przesłania informacji do nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny co najmniej jeden dzień wcześniej do godziny 12.00. Na poniedziałek proszę zgłaszać się do piątku do godziny 12.00. Informacje posłużą nauczycielom do właściwej organizacji spotkań uwzględniających zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS i MEN.