KONSULTACJE NA TERENIE SZKOŁY

  • OD 25 maja 2020 KONSULTACJE DLA KLAS ÓSMYCH
  • Od 1 czerwca 2020 UCZNIOWIE POZOSTAŁYCH KLAS

UCZNIU

PRZYCHODŹ DO SZKOŁY ZDROWY

PRZYJDŹ PUNKTUALNIE

PRZED WEJŚCIEM OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKUJ RĘCE

TWÓJ PODRĘCZNIK, TWOJE PRZYBORY

IDŹ DO SALI 22

ZAŁÓŻ MASECZKĘ LUB PRZYŁBICĘ

2 METRY – DYSTANS SPOŁECZNY

BRAK ZGODY – NIE MA ZAJĘĆ

Uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji (wyjaśnienie problemów, poprawa oceny itp.) zobowiązani są do przesłania informacji do nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny co najmniej jeden dzień wcześniej do godziny 12.00. Informacje posłużą nauczycielom do właściwej organizacji spotkań uwzględniających zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS i MEN.