Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
3.Ferie zimowe31 stycznia -13 lutego 2022 r. 
4.Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
5.Egzamin ósmoklasisty24.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022 r.
7.Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowicach są:

Szkoła Podstawowa
*15.10.2021 (piątek)
*12.11.2021 (piątek)
*07.01.2022 (piątek) zmieniony na 02.12.2021
*02.05.2022 (poniedziałek) zmieniony na 03.12.2021
*24.05.2022 (wtorek)
*25.05.2022 (środa)
*26.05.2022 (czwartek)
*17.06.2022 (piątek)
zmieniony na 06.12.2021