Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
3.Ferie zimowe13 lutego -26 lutego 2023 r. 
4.Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
5.Egzamin ósmoklasisty23 – 25 maja 2023r.
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.
7.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowicach są:

Szkoła Podstawowa

*31.10.2022
*02.01.2023
*28.04.2023
*02.05.2023
*23.05.2023
*24.05.2023
*25.05.2023

*09.06.2023