Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2020 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
3.Ferie zimowe18 -31 stycznia 2021 r. 
4.Wiosenna przerwa świąteczna1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
5.Egzamin ósmoklasisty25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych25 czerwca 2021 r.
7.Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowicach są:

Szkoła Podstawowa
*12.11.2020 ( czwartek)
*13.11.2020 (piątek)
*04.01.2021 ( poniedziałek)
*05.01.2021 ( wtorek)
*25.05.2021 ( wtorek)
*26.05.2021 ( środa)
*27.05.2021 ( czwartek)
*04.06.2021 (piątek)