Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
3.Ferie zimowe10-23 lutego 2020 r. 
4.Wiosenna przerwa świąteczna9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5.Egzamin ósmoklasistyUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020 r.
7.Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowicach są:

Szkoła Podstawowa
*31.10.2019 ( czwartek)
*12.11.2019 (wtorek)
*02.01.2020 ( czwartek)
*03.01.2020 ( piątek)
*21.04.2020 ( wtorek)
*22.04.2020 ( środa)
*23.04.2020 ( czwartek)
*12.06.2020 (piątek)
  Za 21.04.2020 – 16.06.2020 Za 22.04.2020 – 17.06.2020 Za 23.04.2020 – 18.06.2020