Informacje

Monitoring prowadzony jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje boisko szkolne, place zabaw, parking, korytarze, szatnię i umywalnie. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 76 870 88 06 lub drogą elektroniczną sekretariat@zsppiotrowice.mecinka.pl

Dni bez edukacji:

*15.10.2021
*12.11.2021
*07.01.2022
*02.05.2022
*24.05.2022
*25.05.2022
*26.05.2022

*17.06.2022

*wywiadówki klasowe w szkole: 07.09.2021; 21.12.2021; 25.01.2022; 13.05.2022; 21.06.2022

*dni konsultacji z rodzicami: 26.10.2021; 30.11.2021; 22.02.2022; 29.03.2022; 26.04.2021

14.12.2021 – zebranie z rodzicami przedszkolaków
26.04.2022 – zebranie dla 6-latków (diagnozy)

Zakończenie I semestru: 28.01.2022
Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021-31.12.2021;
Ferie zimowe – 31.01.2022-13.02.2022;
Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022-19.04.2022
Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022;

Dzień Patrona – 20.05.2022

Godziny zajęć od 28.02.2011r.:

1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.00 – 11.45
5. 12.05 – 12.50
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40

ŚWIETLICA

rano od godziny 7.30 do 8.00
po południu do 16.00

BIBLIOTEKA

Poniedziałek 8:00 – 10:00 ; 11:05 -12:05
Wtorek 8:00-10:00 ; 11:05 -12:05
Środa 8:00 -10:00; 11:05 -12:05
Czwartek 8:00 -10:00; 11:05 -12:05
Piątek 8:00-11:00; 11:05-12:05

PEDAGOG
Marta Kucharska

Poniedziałek – 14:00-16:00

Wtorek – 13:00-16:00
Środa – 14:00-16:00
Czwartek – 13:00-16:00

LOGOPEDA

Anna Karlińska
Poniedziałek: 11.00-12.05; 13.00-14.30
Wtorek: 10.05-11.00; 12.05-14.35
Środa: 8.15-9.10; 11.00-14.00
Czwartek: 8.15-9.10; 12.05-13.20
Piątek: 9.30-10.00; 11.00-14.15