Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżnia
„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”
Od października 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach realizowany jest projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” finansowany m.in. z funduszy europejskich.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.

W ramach projektu uczniowie klas siódmych uczestniczą w zajęciach koła chemicznego „Młody chemik”. Udział w zajęciach ma na celu wzbudzenie zainteresowania nowym przedmiotem, jakim jest chemia, nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz zapoznanie uczniów z substancjami niebezpiecznymi (żrącymi, szkodliwymi, wybuchowymi), a także z bezpiecznym używaniem ich do przeprowadzania doświadczeń.
Zajęcia wpływają na kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu
i działaniu. Uczniowie planują eksperymenty, wykonują doświadczenia, wykorzystując zestawy do doświadczeń w małej skali, wyciągają wnioski. Doskonalą umiejętność korzystania z pomocy naukowych typu: tablice (przede wszystkim układ okresowy pierwiastków chemicznych), modele, wykresy. Otrzymywali, badali i opisywali właściwości wybranych substancji chemicznych (pierwiastków i związków chemicznych), a wśród nich gazy występujące w powietrzu. Obserwowali zjawiska fizyczne (np. sublimacja i resublimacja jodu) oraz zmiany energii w czasie reakcji chemicznych.
„Jeszcze czeka na nas wiele ciekawych zajęć” – twierdzą młodzi naukowcy ze szkoły z Piotrowic.

W bogatej ofercie zaproponowanej przez realizujących projekt znalazły się między innymi zajęcia z fizyki. Zgłosiło się na nie 25 dzieci (podzielono je na dwie grupy) zainteresowanych przedmiotem z klasy szóstej i klas siódmych.
Uczniowie mierzą długość, objętość, masę, siłę, łączą obwody elektryczne i mierzą natężenie prądu i napięcie elektryczne. Wyznaczają temperaturę wody zimnej i wrzącej, sprawdzają od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne i czy prawo Pascala jest słuszne.
Zajęcia mają na celu szersze poznanie wiadomości i umiejętności fizycznych, kształtowanie postawy ciekawości dla funkcjonowania natury, rozwijanie umiejętności myślenia, przewidywania i działania. Uczniowie dokonują pomiarów, zapisują i przeliczają jednostki wielkości fizycznych, poznają prawa fizyczne i weryfikują je poprzez eksperymenty, wyznaczają doświadczalnie wielkości fizyczne, przewidują wynik eksperymentu, projektują doświadczenia.

Sam odkrywam i badam = wiem!
Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów oraz rozbudzanie ich ciekawości otaczającym światem wiąże się z poszukiwaniem nowych, atrakcyjnych i efektywnych metod i form pracy. Odpowiednio dobrane metody rozbudzają fascynację nauką, potrzebę doświadczania i radość z odkrywania, zachęcają do samodzielności, twórczego myślenia i współdecydowania o sposobie wykonywania poszczególnych zadań. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nowoczesnych metod nauczania stało się priorytetem na zajęciach dodatkowych z matematyki realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla klas młodszych realizowanych w ramach tego projektu o nazwie Matematyka. Odkrywanie - klasy I – III to prawdziwa praca twórcza, a to m.in. dzięki takim metodom jak:
●matematyczne stacje badawcze, które pozwalają uczniom na samodzielne odkrywanie i konstruowanie wiedzy poprzez stawianie pytań i hipotez, dyskutowanie, dostrzeganie problemów i poszukiwanie różnych sposobów na ich rozwiązanie,
● matematyka od kuchni - obliczanie kosztów związanych z pieczeniem ciasta (ceny poszczególnych składników, całkowity koszt ciasta), poznania i przeanalizowania przepisu (liczba składników w przepisie, jednostki wagi, klasyfikowanie składników), przygotowania ciasta (korzystanie z wagi kuchennej i różnych miarek, porównywanie ich, szacowanie),
●matematyka w historii - tworzenie kalendarzy, przedstawianie wydarzeń na osi czasu, pisanie dat itp.,
● matematyka w przyrodzie – z uwzględnieniem symetrii, z rysowaniem figur geometrycznych, linii prostopadłych i równoległych, treści dotyczących przemijającego czasu, zegara, pór roku, wschodów i zachodów Słońca itp.,
● matematyczne biuro detektywistyczne - mierzenie i zapisywanie wyników pomiaru (długość, szerokość, wysokość, odległość), odmierzanie płynów różnymi miarkami, ważenie przedmiotów (wykonywanie obliczeń), obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość wykonywanie obliczeń), temperatura (odczytywanie temperatury),
● matematyczna enigma - składanki papierowe (origami, kirigami – praca na podstawie instrukcji i schematów), krzyżówki i kwadraty magiczne (rozwiązywanie, samodzielne konstruowanie), zagadki matematyczne (poszukiwanie rozwiązań), gry planszowe, gry komputerowe, szyfry i łamigłówki (kodowanie, dekodowanie, ciągi liczbowe, podziały), niezwykłe iluzje optyczne i sztuczki magiczne.

Ta ciekawa dla uczniów forma zajęć pozalekcyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Daje możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, myślenia, działania i tworzenia. Stopniowo staje się kluczem do polubienia matematyki.

Uczniowie klasy IV uczestniczą w zajęciach ,,Trening uważności i pamięci’’. Ma on na celu doskonalenie koncentracji i zapamiętywania. Jak twierdzą fachowcy w tej dziedzinie, pamięć można i należy ćwiczyć. Ma tu zastosowanie współczesna technologia. Uczniowie uwielbiają komputery, więc w tym przypadku stały się one narzędziem nauki. Został zakupiony nowoczesny system do rozwoju pamięci oraz koncentracji uwagi pt.:,, Akademia Umysłu Uczeń EDU’’. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, o wielu poziomach trudności. Uczeń ma za zadanie połączyć podobne figury, policzyć elementy, wskazać poprawną odpowiedź. Zadania wykonuje w określonym czasie. Chłopcy popisują się refleksem, dziewczęta dokładnością. Oczywiście nie zawsze na monitorze komputera pojawiają się obrazki. Jest też nauka szybkiego czytania, która polega na wyszukaniu w tekście wskazanego słowa. To nieprzeciętny wyczyn odnaleźć, np. 15 wyrazów ,,tak’’. Uczniowie skupiają się maksymalnie, a czas płynie.

Nauczyciele mają nadzieję, że taka zabawa w zapamiętywanie, przyczyni się do dobrej znajomości tabliczki mnożenia bądź zasad ortograficznych.

Nadrzędnym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów z klas I-III, jest stworzenie jak najlepszych warunków do tego, by nauka przebiegała w sposób efektywny i naturalny dla świata dzieci, zatem często z sali lekcyjnej usłyszeć można głośne śpiewanie piosenek, dopingowanie drużyn w budzących emocje grach i zabawach słownych, bieżące omawianie oglądanego krótkiego anglojęzycznego filmu edukacyjnego lub przygotowywanie plakatów tematycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody aktywizujące uczniów do czynnego udziału w zadaniach, a połączenie ćwiczeń statycznych z ruchowymi sprawia, że pozostają oni zaangażowani i uważni przez całą długość zajęć. Wykorzystanie różnych pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych takich jak: tablica interaktywna, zdjęcia, gry planszowe, plakaty, płyty CD z muzyką, uatrakcyjniają zajęcia w grupie mieszanej wiekowo. Prowadzone zajęcia z uczniami mieszanymi wiekowo, opierają się głównie na ciekawych sytuacjach komunikatywnych, w którym uczniowie nie tylko mówią, ale też słuchają i reagują na wypowiedzi współrozmówców. Tematyka zajęć jest zawsze bliska grupie, a sytuacje komunikatywne, w których znajdują się dzieci, czynią zadania realnym doświadczeniem i świetną zabawą.

Głównym celem pracy na zajęciach z języka niemieckiego jest rozwijanie ciekawości, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów i kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększa motywację uczniów do nauki. Ważne jest również prezentowanie siebie, własnych dokonań oraz rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia. Biorąc udział w zajęciach, dzieci rozwijają swoje uzdolnienia, a także bardziej rozumieją siebie i otaczający świat. Uczniowie ćwiczą umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi na temat rodziny, zainteresowań, wolnego czasu, szkoły, pór roku, wakacji, zakupów oraz tematów zaproponowanych przez uczniów. Wzbogacają też wiedzę o krajach niemieckojęzycznych tj. o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Uczniowie poznają i utrwalają wiadomości z zakresu nauki o niemieckich obyczajach i zwyczajach, wykonają prace twórcze na zadany temat. Wszystko to służyć ma przybliżeniu uczniom autentycznych sytuacji komunikacyjnych w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie - angażując różne zmysły i emocje uczniów oraz dobrej zabawie w czasie zajęć.


Koordynator szkolny: Jolanta Cisoń
zaktualizowano: 13-03-2018

projekt - Rozwoj kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Mecinka
Zobacz powiązane artykuły: informacje o projekcie
Copyright © SN-DESIGN Wojciech Dąbrowski 2009