Hymn Szkoły

Piastów Śląskich nasza ziemia,

Tu, gdzie naród polski żyje,

Dziś nam szlak piastowskich grodów,

Dawne czasy przypomina.

Ref.

Tu, gdzie  zamki i tradycje,

Dumny orzeł nas uskrzydla,

Każdy kamień milcząc mówi:

O polskości na tej ziemi – bis

Król Bolesław Krzywousty,

Ten, co Polskę kochał szczerze,

Dla Wygnańca Władysława,

W posiadanie Śląsk przekazał.

Ref.

Nasza szkoła domem Piastów,

Młodym ludziom drogę wskaże,

Ku przyszłości i nadziei

I spełnieniu własnych marzeń