Egzamin ósmoklasisty

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_2022_Inf.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Harm_2022.pdf

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_Dost_2022.pdf

4. Arkusze egzaminacyjne https://oke.wroc.pl/arkusze-egzaminacyjne/

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomOlimp2022E8M.pdf