Egzamin ósmoklasisty

1. Zasady informowania i przekazywania wiadomości na temat organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

2. Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19

4. Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty- wyciąg z uaktualnionej przez CKE „Informacji o organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”