Dotacja przyznana !

Wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zostało przyznane dla naszego przedszkola w kwocie 3000 złotych. Za otrzymane pieniądze zostaną zakupione książki dla naszych przedszkolaków oraz będą realizowane działania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci.