COVID-19

1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

2. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

3. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z UCZNIAMI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH  W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

4. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE  W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W PIOTROWICACH NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19