Norbuś, żegnamy Cię,😔 dziękując Ci za Twój uśmiech każdego dnia, radość, którą się z nami dzieliłeś, Twój dziecięcy zachwyt nad wielkimi i małymi rzeczami, oraz lekcje, jak pięknie można żyć, mimo bólu i codziennych trudności.
Łączymy się w bólu z Twoją rodziną i najbliższymi.
 
Twoje koleżanki i koledzy, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach. 🖤🖤